ค้นหาสินค้าและบริการที่นี้

Basic Hosting
Starting from
47.61$ /1 ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB
โอนย้ายข้อมูล 25 GB
รองรับ 1 โดเมน
รับฟรี 1 โดเมน
ไม่จำกัด sub-domains
ไม่จำกัดบัญชี MySQL
ไม่จำกัดบัญชี Email
ไม่จำกัดบัญชี FTP
รองรับ DirectAdmin
รองรับ PHP 5.6.27Standard Hosting
Starting from
63.48$ /1 ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB
โอนย้ายข้อมูล 40 GB
รองรับ 1 โดเมน
รับฟรี 1 โดเมน
ไม่จำกัด sub-domains
ไม่จำกัดบัญชี MySQL
ไม่จำกัดบัญชี Email
ไม่จำกัดบัญชี FTP
รองรับ DirectAdmin
รองรับ PHP 5.6.27Advanced Hosting
Starting from
79.35$ /1 ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 3 GB
โอนย้ายข้อมูล 60 GB
รองรับ 1 โดเมน
รับฟรี 1 โดเมน
ไม่จำกัด sub-domains
ไม่จำกัดบัญชี MySQL
ไม่จำกัดบัญชี Email
ไม่จำกัดบัญชี FTP
รองรับ DirectAdmin
รองรับ PHP 5.6.27Enterprise Hosting
Starting from
111.09$ /1 ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB
โอนย้ายข้อมูล 80 GB
รองรับ 2 โดเมน
รับฟรี 1 โดเมน
ไม่จำกัด sub-domains
ไม่จำกัดบัญชี MySQL
ไม่จำกัดบัญชี Email
ไม่จำกัดบัญชี FTP
รองรับ DirectAdmin 1.5
รองรับ PHP 5.6.27
*ได้รับสิทธิ์ VIP Customer*Ultimate Hosting
Starting from
142.83$ /1 ปี
พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB
โอนย้ายข้อมูล 100 GB
รองรับ 3 โดเมน
รับฟรี 1 โดเมน
ไม่จำกัด sub-domains
ไม่จำกัดบัญชี MySQL
ไม่จำกัดบัญชี Email>
ไม่จำกัดบัญชี FTP
รองรับ DirectAdmin 1.5
รองรับ PHP 5.6.27
*ได้รับสิทธิ์ VIP Customer*เปลี่ยนภาษา: