ค้นหาสินค้าและบริการที่นี้

Linux VPS 1
Starting from
750.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 20 GB

Ram 1 GB

CPU 1 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 HoursLinux VPS 2
Starting from
900.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 30 GB

Ram 2 GB

CPU 2 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 HoursLinux VPS 3
Starting from
1,100.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 60 GB

Ram 4 GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 HoursLinux VPS 4
Starting from
1,300.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 90 GB

Ram 6 GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 HoursLinux VPS 5
Starting from
1,700.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 120 GB

Ram 8 GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 HoursLinux VPS 6
Starting from
2,100.00 บาท. /1เดือน
SSD Disk 150 GB

Ram 10 GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

Linux / Windows

Support 24 Hoursเปลี่ยนภาษา: