ค้นหาสินค้าและบริการที่นี้

Linux VPS 1
Starting from
23.75$ /1เดือน
Harddisk 50 GB

Ram 1 GB

CPU 1 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 HoursLinux VPS 2
Starting from
28.50$ /1เดือน
Harddisk 100 GB

Ram 2 GB

CPU 2 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 HoursLinux VPS 3
Starting from
34.84$ /1เดือน
Harddisk 200 GB

Ram 4 GB

CPU 4 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 HoursLinux VPS 4
Starting from
41.17$ /1เดือน
Harddisk 300 GB

Ram 6 GB

CPU Core 4 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 HoursLinux VPS 5
Starting from
53.84$ /1เดือน
Harddisk 400 GB

Ram 8 GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 HoursLinux VPS 6
Starting from
66.51$ /1เดือน
Harddisk 500 GB

Ram 10 GB

CPU 6 Core

IP Address 1 IP

Data Transfer Unlimited

Network 1 Gbps

CentOS - Ubuntu - Debian

Support 24 Hoursเปลี่ยนภาษา: