ตรวจสอบหลายโดเมนพร้อมกัน | ย้ายโดเมนเนมจำนวนมาก

เริ่มต้นประสบการณ์เว็บโฮสติ้งของคุณกับเราโดยการป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการลงทะเบียน โอน หรือต้องการสั่งซื้อโฮสติ้งเท่านั้ัน ตามปุ่มด้านล่าง...


TLD Min. Years จดใหม่ ย้าย ต่ออายุ
.com 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.net 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.org 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.info 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.biz 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.me 1 1,000.00 บาท. 1,000.00 บาท. 1,000.00 บาท.
.asia 1 600.00 บาท. 600.00 บาท. 600.00 บาท.
.bz 1 800.00 บาท. 800.00 บาท. 800.00 บาท.
.cc 1 700.00 บาท. 700.00 บาท. 700.00 บาท.
.eu 1 400.00 บาท. 400.00 บาท. 400.00 บาท.
.mn 1 1,930.00 บาท. 1,930.00 บาท. 1,930.00 บาท.
.mobi 1 837.00 บาท. 837.00 บาท. 837.00 บาท.
.name 1 507.00 บาท. 507.00 บาท. 507.00 บาท.
.tv 1 1,269.00 บาท. 1,269.00 บาท. 1,269.00 บาท.
.us 1 329.00 บาท. 329.00 บาท. 329.00 บาท.
.ws 1 837.00 บาท. 837.00 บาท. 837.00 บาท.
.ca 1 609.00 บาท. 609.00 บาท. 609.00 บาท.
.tel 1 660.00 บาท. 660.00 บาท. 660.00 บาท.
.in 1 480.00 บาท. 480.00 บาท. 480.00 บาท.
.co.th 1 999.00 บาท. 999.00 บาท. 999.00 บาท.
.mi.th 1 999.00 บาท. 999.00 บาท. 999.00 บาท.
.ac.th 1 999.00 บาท. 999.00 บาท. 999.00 บาท.
.or.th 1 999.00 บาท. 999.00 บาท. 999.00 บาท.
.go.th 1 999.00 บาท. 999.00 บาท. 999.00 บาท.
.in.th 1 500.00 บาท. 500.00 บาท. 500.00 บาท.
.pw 1 380.00 บาท. 380.00 บาท. 380.00 บาท.
.pro 1 660.00 บาท. 660.00 บาท. 660.00 บาท.
.in.net 1 309.00 บาท. 309.00 บาท. 309.00 บาท.
.uk.com 1 1,669.00 บาท. 1,669.00 บาท. 1,669.00 บาท.
.br.com 1 1,669.00 บาท. 1,669.00 บาท. 1,669.00 บาท.
.us.com 1 909.00 บาท. 909.00 บาท. 909.00 บาท.
.eu.com 1 909.00 บาท. 909.00 บาท. 909.00 บาท.
.xxx 1 4,014.00 บาท. 4,014.00 บาท. 4,014.00 บาท.
.uk 1 329.00 บาท. 329.00 บาท. 329.00 บาท.
.au 1 560.00 บาท. 560.00 บาท. 560.00 บาท.
.cn 1 480.00 บาท. 480.00 บาท. 480.00 บาท.
.com.de 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.org.cn 1 380.00 บาท. 380.00 บาท. 380.00 บาท.
.net.cn 1 380.00 บาท. 380.00 บาท. 380.00 บาท.
.com.cn 1 380.00 บาท. 380.00 บาท. 380.00 บาท.
.co 1 1,269.00 บาท. 1,269.00 บาท. 1,269.00 บาท.
.org.uk 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.me.uk 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.co.uk 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.gb.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.za.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.uy.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.uk.net 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.se.net 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.se.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.sa.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.ru.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.no.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.jpn.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.hu.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.gb.net 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.de.com 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.gr.com 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.ae.org 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.kr.com 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.qc.com 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.nl 1 405.00 บาท. 405.00 บาท. 405.00 บาท.
.sx 1 1,523.00 บาท. 1,523.00 บาท. 1,523.00 บาท.
.org.ru 1 228.00 บาท. 228.00 บาท. 228.00 บาท.
.net.ru 1 228.00 บาท. 228.00 บาท. 228.00 บาท.
.com.ru 1 228.00 บาท. 228.00 บาท. 228.00 บาท.
.ru 1 228.00 บาท. 228.00 บาท. 228.00 บาท.
.net.au 2 1,116.00 บาท. 1,116.00 บาท. 1,116.00 บาท.
.com.au 2 1,116.00 บาท. 1,116.00 บาท. 1,116.00 บาท.
.es 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.de 1 355.00 บาท. 355.00 บาท. 355.00 บาท.
.nom.co 1 660.00 บาท. 660.00 บาท. 660.00 บาท.
.net.co 1 660.00 บาท. 660.00 บาท. 660.00 บาท.
.com.co 1 660.00 บาท. 660.00 บาท. 660.00 บาท.
.org.nz 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.net.nz 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.co.nz 1 964.00 บาท. 964.00 บาท. 964.00 บาท.
.cn.com 1 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท. 1,777.00 บาท.
.gen.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.firm.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.ind.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.org.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.net.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.co.in 1 370.00 บาท. 370.00 บาท. 370.00 บาท.
.social 1 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท.
.buzz 1 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท.
.education 1 2,500.00 บาท. 2,500.00 บาท. 2,500.00 บาท.
.berlin 1 1,700.00 บาท. 1,700.00 บาท. 1,700.00 บาท.
.support 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.solutions 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.email 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.training 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.builders 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.uno 1 1,200.00 บาท. 1,200.00 บาท. 1,200.00 บาท.
.company 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.systems 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.management 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.center 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.computer 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.academy 1 1,500.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.menu 1 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท.
.limo 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.domains 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.cab 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.shoes 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.photos 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.recipes 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.careers 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.tips 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.voyage 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.diamonds 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.enterprises 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.directory 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.technology 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.today 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.land 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.kitchen 1 1,900.00 บาท. 1,900.00 บาท. 1,900.00 บาท.
.contractors 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.construction 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.photography 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.graphics 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.gallery 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.equipment 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.estate 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.camera 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.holdings 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.ventures 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.clothing 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.guru 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.plumbing 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.bike 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.singles 1 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท. 1,100.00 บาท.
.reviews 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.pub 1 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท.
.ninja 1 1,250.00 บาท. 1,250.00 บาท. 1,250.00 บาท.
.immobilien 1 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท.
.futbol 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.democrat 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.dance 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.xyz 1 600.00 บาท. 600.00 บาท. 600.00 บาท.
.wiki 1 1,000.00 บาท. 1,000.00 บาท. 1,000.00 บาท.
.lighting 1 850.00 บาท. 850.00 บาท. 850.00 บาท.
.afilias 2 2,600.00 บาท. 2,600.00 บาท. 2,600.00 บาท.
.moda 1 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท. 1,500.00 บาท.
.kaufen 1 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท. 2,000.00 บาท.
.rest 1 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท.
.ink 1 1,200.00 บาท. 1,200.00 บาท. 1,200.00 บาท.
.bar 1 3,500.00 บาท. 3,500.00 บาท. 3,500.00 บาท.
.trade 1 600.00 บาท. 600.00 บาท. 600.00 บาท.
.shabaka 1 900.00 บาท. 900.00 บาท. 900.00 บาท.
.la 1 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท. 1,300.00 บาท.
.club 1 5,200.00 บาท. 0.00 บาท. N/A
.webcam 1 600.00 บาท. 0.00 บาท. N/A


เปลี่ยนภาษา: