ข่าวสาร

ทั้งหมดล่าสุดจาก ThaiHost.in.th

Monday, January 17, 2022

new PHP version the following is supported on the hosting: 7.4  7.3  7.2  5.6

Monday, October 10, 2016

อัปเกรด PHP 5.4.39 เป็น 5.6.26 (Stable Version)

Sunday, April 12, 2015

อัปเกรด PHP 5.3.27 เป็น 5.4.39 (Stable Version)

Saturday, August 31, 2013

ThaiHost.in.th ได้ทำการอัปเกรดจาก PHP 5.2.17 เป็น 5.3.27 (Stable Version) ซึ่งส่งผลให้บาง functions ของ PHP ไม่สามารถใช้งานได้ ท่านลูกค้าต้องทำการปรับแก้ให้เหมาะสมโดยสามารถใช้ function อื่นๆ ทดแทนของเดิม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHP functions ที่ไม่สนับสนุนใน PHP 5.3 ได้ที่ http://php.net/manual/en/migration53.deprecated.php...


อื่นๆ »

Friday, July 26, 2013

เรียนแจ้งลูกค้าที่เคารพ ทาง ThaiHost.in.th ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางเราจะทำการปรับปรุง ระบบ Network ในส่วนของ Server ที่ให้บริการ วันที่และเวลา : วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 1.00 น. (คืนวันเสาร์ ต่อเช้าวันอาทิตย์) ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง รายละเอียด : วิศวกรของเราจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ Network ตัวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน Network...


อื่นๆ »

Wednesday, May 29, 2013

เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.56  แล้วเสร็จ 28 พ.ค. 56  เวลา 03.27น.  ขณะนี้ใช้งานได้ปกติครับ

Tuesday, February 12, 2013

เรียนลูกค้าทุกท่าน ทาง Thaihost.in.th ได้ทำกรปรับปรุงระบบใหม่และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว