Cloud hosting Linux Nvme

CLOUD HOSTING LINUX NVME 1


 
940.00 บาท.
/1เดือน

Disk Space Nvme SSD 10 GB

Data Transfer 300 GB/เดือน

เพิ่มโดเมนไม่จำกัด

สร้างอีเมลได้ไม่จำกัด

สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด

ฟรี Let's Encrypt SSL

รองรับ Cron job,Node js

ระบบจัดการ Direct Admin (Da)