อัปเกรด PHP 5.2.17 เป็น 5.3.27 (Stable Version)

Saturday, August 31, 2013

ThaiHost.in.th ได้ทำการอัปเกรดจาก PHP 5.2.17 เป็น 5.3.27 (Stable Version) ซึ่งส่งผลให้บาง functions ของ PHP ไม่สามารถใช้งานได้ ท่านลูกค้าต้องทำการปรับแก้ให้เหมาะสมโดยสามารถใช้ function อื่นๆ ทดแทนของเดิม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHP functions ที่ไม่สนับสนุนใน PHP 5.3 ได้ที่ http://php.net/manual/en/migration53.deprecated.php  อีกประการหนึ่งก่อนท่านลูกค้านำซอร์ฟแวร์หรือสคริปใดๆ มาติดตั้งที่เว็บไซต์ของท่าน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและสามารถทำงานเข้ากันได้ดีกับ PHP 5.3 เป็นหลัก เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด