คู่มือการใช้งาน

ได้รับความนิยมสูงสุด

การตั้งค่า MX Records
MX Records     Free e-mail services such as everyone.net require that MX changes...
การสร้างบัญชีอีเมล - Email Creation
ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบ Control Panel ก่อน...
การอัปโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ - Uploading to Website
Uploading To Your Site   This section covers uploading via FTP, Microsoft FrontPage,...
การตั้งค่าอีเมลใช้งานกับ Outlook 2010 - 2013
1.เปิดโปรแกรม Outlook จากเมนู Program File หรือ icon ที่หน้า desktop ของท่าน2. เลือกที่เมนู...