คู่มือการใช้งาน

การอัปโหลดไฟล์ข้อมูลด้วย FileZilla  พิมพ์บทความนี้

ให้ท่านศึกษารูปภาพสาธิตวิธีการใช้งานนี้ หากเมนูใช้งานของท่านไม่ใช่ English ให้สังเกตตำแหน่งของปุ่มที่ลูกศรสีแดงชี้เป็นหลักและลำดับหมายเลขกำกับ


* เมื่อโหลดไฟล์นี้เสร็จแล้วให้ทำการ double click ที่ไฟล์เพื่อเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม* yourdomain หมายถึง ชื่อโดเมนของท่านที่ต้องการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไป
* username และ password ท่านสามารถพบได้ในบัญชีข้อมูลการใช้งานโฮสติ้งของท่าน ซึ่งเราได้ส่งมอบให้ท่านหลักจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
หากพบปัญหาในจุดนี้กรุณาติดต่อมายังที่เราเพื่อทำการออกรหัสผ่านใหม่ให้แก่ท่านได้ตลอดเวลา
* ให้ลากข้อมูลฝั่งหมายเลข 1 (เครื่องคอมฯ ของท่าน) ไปไว้ในฝั่งหมายเลข 2  ภายใน public_html ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์ข้อมูลหลักของเว็บไซต์ของท่าน


**  หากไม่สามารถคลิ๊กที่ public_html ได้  ให้พิมพ์เข้าไปโดยตรงที่  Remote Site: /public_html  แล้ว Enter 1 ครั้ง **

คำตอบนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่