การตั้งค่า MX Records
MX Records     Free e-mail services such as everyone.net require that MX changes...
การตั้งค่าอีเมลใช้งานกับ Outlook 2010 - 2013
1.เปิดโปรแกรม Outlook จากเมนู Program File หรือ icon...
SMTP Authentication คืออะไร
เมื่อคุณต้องการตั้งค่าบัญชีการใช...
การสร้างบัญชีอีเมล - Email Creation
ให้ท่านทำการเข้าสู่ระบบ Control Panel ก่อน...

เปลี่ยนภาษา: