หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > ลูกค้าทั่วไป > อีเมล (Email) > ตัวตอบอีเมลอัตโนมัติ - Email Autoresponders


ตัวตอบอีเมลอัตโนมัติ - Email Autoresponders
Autoresponders 


Autoresponders คือ อีเมลที่สามารถโต้ตอบกลับได้อัตโนมัติ โดยที่จะต้องมีการตั้งค่าไว้ก่อนล่วงหน้าที่ตัวจัดการอีเมลของคุณเองก่อน งานหลักขแง Autoresponders คือเพื่อตอบกลับข้อความที่ส่งเข้ามาจากเมลอื่นๆ ด้วยข้อความที่ส่งออกไปในรูปแบบที่เป็นพื้นฐานเดียวกันสำหรับการตอบในแต่ละครั้ง Autoresponders จะตอบไปยังทุกข้อความที่ได้รับ ไม่ได้สนใจเนื้อหาของเมลที่ส่งเข้ามาจริงๆ  สำหรับตัวอย่าง บางบริษัทเก็บรายการราคาของสินค้าที่มีการปรับปรุงล่าสุดไว้บน Autoresponder ข้อดีคือเป็นเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะส่งเมลมาถามข้อมูลกับอีเมลที่ได้ตั้งไว้ให้ตอบอัตโนมัติคือ pricelist@domain.com และพวกเขาจะได้รับรายการราคาในกล่องจดหมายของพวกเขาในเวลาต่อมาไม่นาน
 
เพื่อสร้าง Autoersponder ของคุณ สิ่งแรกให้เข้าไปที่ "E-Mail Menu" จากตัวควบคุมระบบ (Control Panel) หลักจากนั้ันคลิ๊กเลือกที่ดอคอน "Autoresponders" หลังจากนั้ันคลิ๊กที่ลิ้ง "Create New Autoresponder"  ดังรูปภาพประกอบตัวอย่างด้านล่างนี้1. ให้เลือกที่ Autoersponder Name เพื่อตั้งชื่อให้กับ Autoresponder

2. ระบุข้อความในช่องว่างของ autoresponder ข้อความสามารถเขียนผสมกับ HTML tag ได้ หากต้องการ

3. คุณอาจระบุ CC Address โดยการติ๊กเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อส่งสำเนาข้อมูลไปยังอีเมลอื่นได้ ทุกครั้งที่มีการตอบอีเมลข้อมูลกลับไปยังผู้ร้องขอ และเพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนผู้ร้องขอข้อมูลเข้ามาผ่านทาง Autoresponder ด้วย

ข้อควรจำ คุณต้องมีบัญชีอีเมลก่อน หรือ Forwarder ที่ชื่อเกี่ยวข้องกับ Autoresponder ถึงจะสามารถทำงานได้

* ถ้าคุณปราถนาที่จะบันทึกเสานำของแต่ละอีเมลที่เข้ามา คุณต้องสร้างบัญชีอีเมลให้ตรงกับ Autoresponder

* ถ้าคุณปราถนาไม่รับอีเมลที่ส่งเข้ามา แต่ให้ทำการตอบกลับเท่านั้ัน คุณจำเป็นต้องสร้าง forwarder กับอีเมล :blackhole: แทน


การแก้ไขและลบ Autoresponders

ทุก Autoresponders อยู่ภายใต้เมนู Autoresponder และเพื่อลบรายการข้อมูลใดๆ ให้ทำการติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมแต่ละรายการ หรือหลายรายการที่ต้องการลบได้  แล้วยืนยันการลบด้วยการคลิ๊กที่ปุ่ม "Delete Selected"  ดังภาพประกอบตัวอย่างด้านล่างและเพื่อแก้ไขข้อมูลของแต่ละ Autoresponder ให้ทำการคลิ๊กที่ลิ้ง "Modify" ของรายการที่ต้องการแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อความและ CC Address ของ Autoresponder นั้ัน  เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการแก้ไขด้วยการคลิ๊กที่ปุ่ม "Modify"คำตอบนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

เพิ่มในรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด    พิมพ์บทความนี้ พิมพ์บทความนี้

Also Read
จัดการ mailing lists (คนดู: 467)

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: