หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > ลูกค้าทั่วไป > เริ่มต้นใช้งานเว็บโฮสติ้ง - Getting Started


การจดทะเบียนโดเมน - Registering a domain
Registering a Domain   Domains are a unique way to identify yourself on the...
การออกจาก Control Panel
Signing Out   To sign out of the control panel, click on the  button.  You...
การเข้าสู่ Control Panel ครั้งแรก
Accessing the Control Panel for the First Time   There are several ways to...
การเปลี่ยนรหัสผ่าน - Password Changing
Changing Your Password   To change your password, click on the  button located...
การแก้ไข HTML - Editing HTML
Editing HTML   HTML, or hypertext markup language, is the language that tells web browsers...
การโอนย้ายโดเมน - Transferring a domain
Transferring a Domain   Transferring a domain can mean two things: switching the domain...
ระบบสนับสนุนการใช้งาน - Ticket Support System
The Ticket Support System     The control panel features a built in...

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: