หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > ลูกค้าทั่วไป > อีเมล (Email) > ตั้งค่า Vacation Messages


ตั้งค่า Vacation Messages
Vacation Messages  

Vacation messages tell others that you are away.  A common vacation message may sound like: "I have received your e-mail message but I am away on vacation until June 21.  I will respond to it then."  Vacation messages are used in conjunction with already existing POP3 accounts.

 

To create a vacation message, first access the "E-Mail Menu" from the control panel.  Then, click the "Vacation Messages icon," followed by the "Set New Vacation Message" link.

 

 

First, select the POP3 account you want to add a vacation message to.  Second, enter the vacation message.  Third, select when the vacation message will take effect and when it will stop taking effect.  Fourth, click the "Create" button.

 

Modifying / Deleting Vacation Messages

 

All vacation messages are listed in the vacation messages menu.  To completely delete a vacation message, click on the checkbox next to the vacation account and click "Delete Selected."

 

 

A vacation message may be modified by clicking on the "modify" link next to the vacation account.  The modify feature allows you to change the message text, vacation start time, and vacation end time.คำตอบนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

เพิ่มในรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด    พิมพ์บทความนี้ พิมพ์บทความนี้

Also Read

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: