หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > ลูกค้าทั่วไป > อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (Miscellaneous) > การกำหนด Page Error


การกำหนด Page Error
Miscellaneous Features

 

This document provides information about 404 error pages, directory password protection, server information, cron jobs, mime types, apache handlers, site redirection, domain pointers, and hosting additional domains.

 

404 Error Pages    

Error pages allow you to control what visitors see when they encounter these types of errors:

 

401  Unauthorized (the visitor does not have permission to view the file/directory)

403  Forbidden (access to the file/directory is not possible)

404  The file or directory is not found

500  An error occurred on the server

 

From the main control panel menu, click the "Error Pages" icon.  You will see a screen that looks like this:

 

 

By default, there are no error pages.  That is, 401.shtml, 403.shtml etc., do not exist.  The "View" link next to each file name allows you to see what a visitor sees when they encounter that type of error.

 

Changing the Error Pages

 

There are two ways to change the error pages.  

 

Method 1:

From the Error Page menu, click the file name of the error page you want to edit.  A text box will appear, and you can paste your HTML code into that text box.

 

Method 2:

 

Create the files yourself in any HTML editor and upload them to your public_html directory.  The files must have the .shtml extension.คำตอบนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่

เพิ่มในรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด    พิมพ์บทความนี้ พิมพ์บทความนี้

Also Read
MimeType (คนดู: 323)

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: